خانه / بخش نظرات دروس

بخش نظرات دروس

بخش نظرات درس حکمت عملی نفایس الفنون

hekmateamali

بسم الله الرحمن الرحیم   به دلیل زیاد بودن جلسات دروس، امکان نظر دهی در پست ها غیر فعال گردید تا همه نظرات مربوطه به دورۀ تدریس حکمت عملی نفایس الفنون در این قسمت وارد گردد و مورد استفادۀ دوستان قرار گیرد.

بیشتر بخوانید »

بخش نظرات درس غیاثیه

ghiyasiye

بسم الله الرحمن الرحیم     به دلیل زیاد بودن جلسات دروس، امکان نظر دهی در پست ها غیر فعال گردید تا همه نظرات مربوطه به دورۀ تدریس رسالۀ غیاثیه در این قسمت وارد گردد و مورد استفادۀ دوستان قرار گیرد.

بیشتر بخوانید »